Category Bói ToánPosted on

Tướng tay: Đường chỉ tay đoạn chưởng có phải là người có sự nghiệp phát đạt nở rộ

Đường đoạn chưởng xuất hiện khi đường trí tuệ và đường tình cảm cùng chồng lên nhau thành một đường thẳng cắt ngang qua…
Continue reading "Tướng tay: Đường chỉ tay đoạn chưởng có phải là người có sự nghiệp phát đạt nở rộ"